בית ספר ליד האוניברסיטה
שכחתי סיסמה

ברטר - קומונה > תקנון ותנאי השימוש - קומונה

תקנון ותנאי השימוש

מבוא

הגלישה באתר commune.co.il כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ולכן לפני הגלישה והשימוש באתר נבקשך לקורא אותם בעיון. השימוש בשירותים מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם, ללא כל שינוי, שאם לא כן לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם. התקנון נכתב בלשון זכר רק מטעמי נוחות, אך יש לקרוא אותו כאילו נכתב גם בלשון נקבה. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או לפרשנותו. חוקי האתר באים בראש ובראשונה להגן על האתר ועל גולשי האתר. אתר commune.co.il הוקם במטרה לאפשר בקלות וביעילות קבלת שירותים בתמורה לנתינת שירותים. לכל משתמש באתר commune.co.il יש חשבון של זמן. קבלת שירות כלשהו של שעה דרך האתר, תגרור הורדת שעה בחשבון, ונתינת שירות כלשהו של שעה דרך האתר תגרור קבלת שעה בחשבון שאותה ניתן לנצל לכל שירות אחר. צוות האתר commune.co.il מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת: 1. למנוע הטרדות של נותני שירות אחרים באתר. 2. לפעול נגד מי שאינו מקפיד לשמור על חוקי האתר. 3. לנסות ולעזור למי שנפגע בדרך כלשהי מהשימוש באתר.

אמיתות נתונים

יש למלא פרטים נכונים בלבד. השימוש בפרופיל הוא אישי, אין להשתמש בפרופילים אחרים שאינם שלך. אין לפתוח יותר מפרופיל אחד לאדם. אין לפתוח פרופיל עבור מישהו אחר. אין להעלות תמונות לפרופיל שאינן שלך, או תמונות שאינן ראויות. אין לשלוח מסרים לא אמיתיים.

תכנים

תוכן או תכנים באתר הם האתר עצמו, בכלליותו. תוכן כולל את כל מה שמוצג בפרופילים, כל מה שנמצא במאגר המידע של האתר, כל מה שהועבר לאתר בכל צורה שהיא, בין אם זה תכן שהגולש מסר, או תוכן שהגיע ממקור אחר. כל התכנים הינם בבעלות האתר commune.co.il, ויכולים לשמש את האתר לכל מטרה. ובכלל זה הפרופילים, ההודעות, המידע, הפגישות, שעות הזמינות התמונות אך לא רק. כל תוכן שהגולש העביר לאתר או דרך האתר, הינו תוכן שעובר לידי האתר ומאותו רגע התוכן הינו בבעלות האתר. האתר commune.co.il יכול לשנות תוכן זה ולהשתמש בו כרצונו, ולמוסר המידע או כל צד אחד מטעמו, או לא. לא יוכלו לבוא בטענות כלפי צוות האתר בעניין תוכן זה.

תכנים אסורים לפרסום

אתה מקבל על עצמך מגבלות אלה ומאשר בזה שבתכנים שתמסור לאתר אין תוכן כדלקמן: - כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה - כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין - כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו - כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם. - כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב... - כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב. - כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני. - כל מידע העלול להטעות גולשים אחרים, צד שלישי כלשהו, או את צוות האתר. - כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר commune.co.il בפרט. - כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט. תכנים אלה יוסרו מהאתר באופן מיידי עם גילויים, מערכת האתר שומרת את הזכות לתבוע מהמפרסם כל נזק שנגרם או שיגרם בעקבות פרסום תכנים אסורים.

פעולות אסורות

אין להירשם ל commune.co.il כנותן שירות, במידה ואין לך שירות שתוכל לתת. אין לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות שרתי אתר commune.co.il עצמם). אין לתאם פגישה עם נותן שירות אחר ולא להגיע מבלי לבטל אותה באתר. אין לפתוח יותר מפרופיל אחד לאדם. אין לפתוח פרופיל עבור מישהו אחר. אין להעלות תמונות לכרטיס שאינן שלך, או תמונות שאינן ראויות, תמונות עם תוכן מיני, או תמונות המפרות זכויות יוצרים. אין לכתוב נתונים שיקריים בתכנים של האתר. אין לשלוח מסרים שיקריים. אין לשלוח מסרים פוגעים, או אשר עלולים לפגוע בשאר חברי האתר. אין לבצע פעולה שאינה מוגדרת כ-"שימוש הוגן".

צנעת פרט/פרטיות

האתר commune.co.il עושה כל שביכולתו על מנת להגן על צנעת הפרט של הגולשים באתר, ולשמור על התכנים והמידע. עם זאת, לצוות האתר זכות מלאה לבדוק תכנים באופן מדגמי, אוטומטי או ידני, ולהגיב בהתאם. בכלל זה, צוות האתר ראשי לעיין גם בהודעות המועברות בין הגולשים, וזאת על מנת להגן על האתר ועל הגולשים בו. בנוסף, המידע של פרופיל המשתמש בקומונה יהיה חשוף לגולשי האתר על מנת לאפשר יצירת קשר בין משתמשים. מוסכם עליך כגולש באתר שאין בכך משום חדירה לפרטיותך, או לצנעת הפרט שלך כגולש, ושהדבר נעשה אך ורק במטרה להגן על כלל הגולשים באתר ועל האתר עצמו. בנוסף, עמודי הפרופילים שלנו חשופים באופן חלקי למשתמשים שאינם מחוברים לאתר וזאת על מנת לאפשר צפיה במשתמשי האתר למשתמשים שאינם נרשמו עדיין הרוצים להתרשם. בגלל זה, מנועי חיפוש גם יכולים לאנדקס עמודי פרופיל של משתמשים. הקו המנחה בשימוש באתר הוא שכל פרט שמילית בפרופיל שלך חשוף לכולם (כל אחד גם יכול להירשם ולצפות בפרופיל המלא של כל אחד\ת אחר\ת). לדוגמה, התמונות שהעלת, השירותים שלך וכו'...

עוגיות - cookies

האתר commune.co.il משתמש במחרוזות קטנות של טקסט (המכונה עוגיות) בכדי לשמור מידע על הגולש. אם אתה רוצה לבטל את השימוש של עוגיות, אתה יכול לאפס את הדפדפן שלך כך שידחה את כל קובצי ה-Cookie או לציין מתי קובץ cookie נשלח. שים לב כי אתרי אינטרנט מסוימים עשויים שלא לתפקד כראוי אם אתם מסרבים לקבל עוגיות.

פגישות שנקבעו דרך commune.co.il

למשתמשי האתר commune.co.il יש אפשרות לקבל ולקבוע שירותים עם נותן שירות אחר בתמורה לשעה. אין לאתר commune.co.il כל אחריות על מקצועיותו של נותן השירות שאיתו נקבעה הפגישה. בנוסף, כל מה שיקרה בפגישה הינו על אחריות קובע הפגישה. על כל שעת שירות הניתנת דרך קומונה החייבת במס - על נותן ומקבל השירות חלה האחריות המלאה לדווח על שעה זו לרשויות המס בהתאם לחוק.

העברת השעות באתר

כל משתמש רשאי לקבוע את השעות בהן הוא מוכן לתת שעה של שירות. כל משתמש אחר יכול בשעות האלו לקבוע עימך פגישה. במידה ואישרת אותה, ועבר זמן הפגישה ללא ביטול של אף אחד מהצדדים באתר, תתקיים העברה של שעה ממקבל השירות לנותן השירות. במצב שנקבעה פגישה בין שני משתמשים באתר, ועברה שעה לנותן השירות ממקבל השירות, אך לא התרחשה בפועל, או התחרשה בצורה לא מספקת, ניתן לפנות להנהלת האתר בעמוד צור קשר ולאחר בדיקה תוחזר השעה למשתמש.

ביטולי פגישות

במידה ונקבעה פגישה בין שני משתמשים - כל עוד אף אחד מהצדדים הנפגשים לא ביטל את הפגישה דרך ממשק האתר, מבחינת האתר, הנחת היסוד היא שהיא התרחשה. ניתן תמיד, לפני מועד הפגישה, לבטל אותה במידה ומבקש השירות קבע פגישה עם נותן שירות אחר באתר, וביטל אותה ביום הפגישה, מקבל השירות יקבל קנס של חצי שעה, ונותן השירות יקבל רבע שעה ללא נתינת שירות. במצב שאחד הצדדים לא הגיע ('הבריז') לפגישה או הנתינת שירות לא היתה מספקת מסיבה כלשהי, ניתן ליצור קשר בעמוד צור קשר עם הנהלת האתר, ולאחר בדיקה, לפי החלטת הנהלת האתר, יוחלט אם להחזיר את השעה למשתמש שכביכול קיבל שעה.

העדר אחריות

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד, למרות שצווות האתר commune.co.il עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר. הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא. משכך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש בלבד. אתר commune.co.il אינו אחראי להודעות, למידע האישי שהמשתמשים מעידים על עצמם, אוהתכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר תמסרו, בכלל זה, אתר commune.co.il אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקן של מודעות ותכנים אלה. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנה של כל מודעה ותוכן אחר כלשהו שמסרת לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם. בכלל זה, אתר commune.co.il אינו נושא באחריות לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגלל כל מודעה או תוכן אחר כלשהו שתמסור לפרסום באתר. אתר commune.co.il אינו נושא באחריות לכל הודעה שתקבל בעקבות השימוש באתר. נהג בתבונה ובזהירות בפגישות שתתאם דרך האתר. האתר commune.co.il אינו אחראי על מה שיתרחש בזמן הפגישה שנקבעה דרך האתר. לא על מקצועיות השירות שהוצע, לא הגעתו לפגישה ולא על אמינות או אופי האדם שאיתו נקבעה הפגישה. זכור: עליך לנהוג בפניות אליך לפחות אותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

דואר אלקטרוני

בהירשמך לאתר commune.co.il הינך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40),התשס"ח - 2008. על פי ברירת המחדל כאמור, וכל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבל דיוור פרסומי, אתר commune.co.il או צד שלישי מטעמו רשאים לשלוח לחברי האתר דיוור בנוגע להודעות המתקבלות באתר באופן שוטף, הודעות למשתמשים שצפו בהם, הודעות בנוגע לאירועי האתר, דיוורים פרסומיים, הודעות לעדכונים, הודעות לבקשות לפגישה או לפגישות שאושרו או נדחו, תזכורות או מיילים אחרים. במידה והנך מעוניין שלא לקבל יותר דברי דואר אלה, ניתן לעשות זאת בקלות באמצעות שינוי העדפות הדיוור בעמוד הגדרות החשבון או בעמוד שינוי העדפות דיוור (שקישור אליו נמצא בסוף כל מייל הנשלח), או באמצעות ביטול הפרופיל שלך באתר. יובהר, כי חל איסור מוחלט למסור פרטים של משתמש אחר. העובר על הוראה זאת יישא באחריות לכל הנזקים ו/או ההוצאות העשויים להיגרם למפעיל האתר בשל מסירת פרטים של אחר ללא רשות כאמור.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את אתר commune.co.il או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר-טרחת עורכי-דין והוצאות משפט - עקב הפרת חוזה זה. בנוסף, תשפה את אתר commune.co.il או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום. ידוע לך ואתה מסכים לא תהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה כלפי אתר commune.co.il בגין המידע והנתונים דלעיל.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

צוות אתר commune.co.il הוא בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר commune.co.il בלבד. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר commune.co.il מראש ובכתב. אין להעתיק, לסרוק, לאסוף, להשתמש בתוכן האתר בכלל ובתוכן מודעות בפרט ללא אישור בכתב מהנהלת האתר. בעל אתר\עסק\גולש\משתמש אשר יפר סעיף זה צפוי לתביעה משפטית.

תמיכה

השירותים אתר commune.co.il אינם כוללים תמיכה טכנית. צוות אתר commune.co.il ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.

תמונות משתמשי commune.co.il

למשתמשי האתר commune.co.il יש אפשרות העלאת תמונת פרופיל לאתר. אסור להעלות תמונות המציגות חלקי גוף חושפניים, או תמונות שהמשתמש אינו הבעלים היחידי שלה, או תמונות שאינן מציגות את המשתמש שהעלה אותן. אין להעלות תמונה המציגה מישהו אחר. אחריות זכויות על התמונות שעולות הינן על המשתמש שהעלה אותן בלבד.

סמכות השיפוט

מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידונו בבימ"ש המוסמך לדון בהם במחוז תל-אביב-יפו, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור. אתה מוותר בזאת וויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך. חוקי האתר יכולים להתעדכן מעת לעת, והם תקפים מרגע העלאתן לאתר. אתה מודע לכך שמרגע ההסכמה לחוקי האתר, אתה מסכים גם לחוקי האתר המעודכנים ביחס לרגע ביצוע כל פעולה הקשורה לאתר commune.co.il. בכל בעיה, ניתן ליצור קשר בעמוד הצור קשר עם הנהלת האתר.